Magdalena Szczepanik

Magdalena Szczepanik

Stanowisko: Konsultant
Magdalena Szczepnik była Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dochodzeniowych oraz audytów wewnętrznych. Wcześniej Magdalena zdobywała doświadczenie m.in. w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG oraz w sektorze bankowym. Magdalena jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie skupia się na problematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Magdalena jest w trakcie zdobywania kwalifikacji Biegłego Rewidenta oraz tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor, CIA).

Lista wpisów tego autora

6 i 7 lutego 2018 roku odbyła się kolejna już edycja konferencji Compliance Day organizowanej przez Instytut Compliance. Tegoroczne wydarzenie było jednak wyjątkowe – pierwszego dnia zaprezentowano bowiem wyniki pierwszego badania stanu compliance i systemów zarządzania zgodnością w Polsce. Badanie dostarcza wielu obserwacji, szczególnie ważnych w świetle licznych zmian regulacyjnych (RODO, „ustawa o jawności”, odpowiedzialność […]


W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Głównym celem wprowadzenia nowelizacji jest wzmocnienie niezależności firm audytorskich. Zmiany dotyczą m.in. zasad tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. 21 października minął czteromiesięczny okres na dostosowanie sposobów funkcjonowania komitetu audytu w organizacji do nowych wymogów […]


Wciąż trwają prace nad tzw. dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej. Planowanych zmian obecnego stanu prawnego jest wiele. Wśród nich znajduje się m.in. modyfikacja zasad prowadzenia reklamy leków, kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi w zakresie tzw. leków off-label. Leki off-label mają zastosowanie w leczeniu większej liczby schorzeń niż wynika z […]


W maju bieżącego roku Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu oficjalnego śledztwa w sprawie jednego z południowoafrykańskich koncernów farmaceutycznych. Zdaniem Komisji, jego praktyki cenowe mogą świadczyć o celowym nadużywaniu pozycji rynkowej i nieuczciwości przy sprzedaży kilku leków onkologicznych. Śledztwo będzie ukierunkowane na weryfikację, czy działanie spółki nie stanowiło naruszenia unijnych reguł konkurencji. Po wykupieniu od producenta […]


Były przedstawiciel handlowy, dawniej zatrudniony u jednego z dostawców aparatury do tlenoterapii dla pacjentów z problemami oddechowymi, otrzymał w kwietniu bieżącego roku 1,8 miliona dolarów za zgłoszenie nieprawidłowości w działaniach byłego pracodawcy. Wspomniany sygnalista złożył skargę na przedsiębiorcę na podstawie False Claims Act, czyli tzw. ustawy o fałszywych roszczeniach. Na mocy regulacji, każdy obywatel Stanów […]


Pod koniec 2015 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zainicjował akcję na rzecz ochrony konsumentów w zakresie reklamy suplementów diety. Jednym z następstw tej inicjatywy jest ogłoszony przez organizacje zrzeszające polskich producentów suplementów diety w styczniu 2017 roku Kodeksu dobrych praktyk reklamy suplementów diety. Samoregulacja ta jest efektem wielomiesięcznych negocjacji i regularnych spotkań przedstawicieli […]


Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o drugiej już w tym roku nagrodzie dla amerykańskiego sygnalisty, a właściwie trzech sygnalistów. Tym razem Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zdecydowała się nagrodzić finansowo aż trzy osoby, który pomogły jej zarówno zidentyfikować nieprawidłowości i rozpocząć dochodzenie, jak i później skutecznie je przeprowadzić. Zgodnie z informacjami podanymi przez […]


Powracamy do zagadnienia budowy i funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością, tak by bliżej przyjrzeć się praktycznemu zastosowaniu wytycznych ISO 19600 w organizacji. Na zalecenia normy spojrzeć możemy przez pryzmat trzech kluczowych elementów tj. kapitału ludzkiego, systemu compliance oraz kultury organizacyjnej. W pierwszej części naszego mini-cyklu opisujemy zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, który jest przecież motorem każdej […]