Magdalena Bielawny

Magdalena Bielawny

Stanowisko: Menadżer
Magdalena Bielawny jest Menadżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Magda ukończyła studia na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej. Magda posiada szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających i analiz procesów biznesowych pod kątem wdrażania i usprawniania mechanizmów zapobiegania nadużyciom w instytucjach finansowych. Magda posiada również szeroką wiedzę z zakresu sankcji ekonomicznych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brała udział w wielu projektach poświęconych wdrażaniu skutecznych systemów zarządzania ryzykiem AML i sankcyjnym, zarówno po stronie procedur, jak i systemów IT. Magda posiada certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA), certyfikat z rachunkowości zarządczej CIMA Adv Dip MA oraz z zarządzania projektami PRINCE 2. Jest również trenerem w EY Academy of Business w obszarze sankcji gospodarczych. Prywatnie miłośniczka podróży oraz kryminałów z dalekiej Północy.

Lista wpisów tego autora

Zapowiedzi Donalda Trumpa o wycofaniu się USA z porozumienia JCPOA z Iranem i przywróceniu sankcji ekstraterytorialnych (o czym pisaliśmy tutaj), wywołały zdecydowaną reakcję po stronie Komisji Europejskiej. Podczas ubiegłotygodniowego nieformalnego spotkania w Sofii, Komisja Europejska zapowiedziała wdrożenie kroków mających na celu ochronę interesów firm z UE inwestujących w Iranie. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker stwierdził, […]


„Porozumienie z Iranem było jednym z najgorszych i najbardziej jednostronnych, jakie zawarły kiedykolwiek Stany Zjednoczone” – tymi słowami prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie się z umowy JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) z 2015 r. Co oznacza to dla globalnej gospodarki? Przypomnijmy – porozumienie nuklearne z Iranem zawarto 14 lipca 2015 roku między Iranem […]


Pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki powołał zespół ds. niebezpiecznych instrumentów finansowych. Jego głównym celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na skuteczne ograniczenie ryzyk związanych z kryptowalutami i inwestycjami na rynku Forex, a także przeciwdziałanie tworzeniu oraz rozwojowi piramid finansowych. Premier liczy, że powołana jednostka przyjrzy się działaniom prowadzącym do regularnego odnotowywania przez inwestorów strat […]


Jakie są najnowsze trendy w przestępczości bankowej? Jak skuteczniej chronić bank i klientów przed nadużyciami? I najważniejsze – kiedy już dojdzie do przestępstwa, jak zaplanować wspólne działania banku i organów ścigania, aby odzyskać utracone środki, a winnych ukarać? EY, jako jeden z głównych sponsorów wydarzenia, po raz kolejny miał szansę uczestniczyć w konferencji organizowanej w […]


Kontynuując temat Kongresu Antyfraudowego, zorganizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 2 października 2013 roku, chcielibyśmy przybliżyć Państwu tematykę jednego z paneli dyskusyjnych, moderowanego przez Mariusza Witalisa – Partnera w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Został on w całości poświęcony zagadnieniu walki z nadużyciami. Uczestnicy panelu w swoich wystąpieniach koncentrowali się na roli i funkcjonowaniu […]


Trwa kampania informacyjna „Zanim podpiszesz”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi potencjalnych klientów instytucji parabankowych na ryzyko, jakie może nieść ze sobą podpisanie umowy pożyczki bądź zainwestowanie środków w firmie nieobjętej nadzorem państwowym. Kampanię prowadzą: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Komenda Główna Policji oraz Urząd Ochrony Konkurencji […]


Najnowszy raport Transparency International to już dziewiąta edycja badania poświęconego realizacji konwencji antykorupcyjnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez jej państwa – sygnatariuszy. Raport opracowali eksperci m.in. na podstawie prowadzonych w danym kraju procesów o korupcję, analizy ustawodawstwa i doniesieniach medialnych na temat przekupstw. Wspomniana „Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w […]


Rosyjskie firmy mają obowiązek wdrożenia systemów compliance oraz posiadania w firmie Compliance Officers. Ma to prowadzić do zmniejszenia korupcji, z którą Rosja ciągle ma duże kłopoty. Zmiany wymusza od 1 stycznia br. znowelizowana ustawa federalna.  Przed wprowadzeniem ww. nowelizacji, firmy działające na terenie Rosji mogły być pociągnięte do odpowiedzialności za brak należytej staranności w działaniach […]