Krzysztof Kopciał

Krzysztof Kopciał

Stanowisko: Konsultant
Krzysztof Kopciał jest Konsultantem w Zespole Analizy Danych w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Krzysztof ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i studia podyplomowe na kierunku Inżynierii oprogramowania na Politechnice Poznańskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk danych/deweloper wspierający działalność globalnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Krzysztof specjalizuje się w metodach zaawansowanej analizy i wizualizacji danych, systemach do monitorowania nieprawidłowości i nieefektywności, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz wykorzystaniu narzędzi do przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego. Krzysztof brał również udział w polskich oraz międzynarodowych projektach z zakresu analizy danych pod kątem zapobiegania oraz wykrywania nadużyć.

Lista wpisów tego autora

Rola compliance w organizacji podlega ciągłej ewolucji. Coraz istotniejszą częścią efektywnego programu compliance są nowe technologie i wykorzystanie analizy danych. Analiza post factum ustępuje miejsca systemom umożliwiającym reagowanie na bieżąco. Systemy ciągłego monitoringu, a także przewidywania zdarzeń, wymiernie zwiększają korzyści płynące z systemu compliance.    Organizacje od dawna definiują i wykorzystują metryki KPI. W kontekście compliance, […]


Jednym ze sposobów wsparcia realizacji procesów compliance jest wykorzystanie analizy danych (compliance analytics), czyli praktyczne wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach informatycznych. Dane dają możliwość budowy rozwiązania do zautomatyzowanej weryfikacji zgodności z procedurami czy efektywności procesów, pozwalając usprawnić prowadzoną politykę compliance czy bezpośrednio zidentyfikować nieefektywności lub nadużycia. Platforma analityczna, zbudowana wokół danych dostępnych w organizacji, może posłużyć […]