Krzysztof Kopciał

Krzysztof Kopciał

Stanowisko: Konsultant
Krzysztof Kopciał jest Konsultantem w Zespole Analizy Danych w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Krzysztof ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i studia podyplomowe na kierunku Inżynierii oprogramowania na Politechnice Poznańskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk danych/deweloper wspierający działalność globalnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Krzysztof specjalizuje się w metodach zaawansowanej analizy i wizualizacji danych, systemach do monitorowania nieprawidłowości i nieefektywności, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz wykorzystaniu narzędzi do przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego. Krzysztof brał również udział w polskich oraz międzynarodowych projektach z zakresu analizy danych pod kątem zapobiegania oraz wykrywania nadużyć.

Lista wpisów tego autora

Jednym ze sposobów wsparcia realizacji procesów compliance jest wykorzystanie analizy danych (compliance analytics), czyli praktyczne wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach informatycznych. Dane dają możliwość budowy rozwiązania do zautomatyzowanej weryfikacji zgodności z procedurami czy efektywności procesów, pozwalając usprawnić prowadzoną politykę compliance czy bezpośrednio zidentyfikować nieefektywności lub nadużycia. Platforma analityczna, zbudowana wokół danych dostępnych w organizacji, może posłużyć […]