Katarzyna Zwolińska

Katarzyna Zwolińska

Stanowisko: Konsultant
Katarzyna Zwolińska była Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączyła do EY, pracowała w Dziale Audytu jednej z firm „Wielkiej Czwórki”. Kasia posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania projektów dochodzeniowych, audytów wewnętrznych oraz analiz procesów biznesowych mającą na celu usprawnienie środowiska kontroli wewnętrznej i wdrożenie mechanizmów zapobiegających wystąpieniu przypadków nadużyć. Kasia ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista wpisów tego autora

Konferencja: Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych – czy można je zmierzyć, czy można je lepiej kontrolować? Została zorganizowana w Warszawie przez Fundację im. Stefana Batorego. To część projektu: Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych współrealizowanego z firmą Zamówienia 2.0. i węgierską organizacją Corruption Research Center Budapest. Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich […]


W obecnych realiach prowadzenia biznesu ciężko jest uniknąć sporów gospodarczych czy to z kontrahentami czy wewnątrz przedsiębiorstwa. Spór gospodarczy może być związany m.in. z zerwaniem lub niedotrzymaniem warunków umowy, odszkodowaniem ubezpieczeniowym, naruszeniem własności intelektualnej, naruszeniem regulacji antymonopolowych czy też nadużyciem. W sytuacji kiedy spotykamy spór gospodarczy – bez względu na jego charakter, czas trwania, osoby […]


Tematem tym zajęła się fundacja Batorego, publikując raport o „Ochronie prawnej pracowników sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy”. Skąd pomysł na badanie tego zagadnienia? W marcu 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Pracy z propozycją wzmocnienia ochrony prawnej osób, które zgłaszają nadużycie. Ministerstwo uznało jednak że interesy obywateli są w tej kwestii wystarczająco […]