Katarzyna Łukasik-Gogol

Katarzyna Łukasik-Gogol

Stanowisko: Menedżer
Katarzyna Łukasik-Gogol jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Do Zespołu dołączyła w 2012 roku. Katarzyna jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Bankowość oraz Finanse Przedsiębiorstwa. Katarzyna posiada również kwalifikację Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA), Certyfikowanego Specjalisty ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS) oraz Biegłego ds. Nadużyć (CFE). Zawodowo specjalizuje się w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy, FCPA, audytach wewnętrznych i wdrażaniu rozwiązań compliance.

Lista wpisów tego autora

Mamy przyjemność przedstawić kluczowe wyniki z raportu podsumowującego jubileuszowy dziesiąty rok cyklicznego projektu badawczego „Badanie nadużyć w sektorze finansowym”. Prezentacja tegorocznego raportu przygotowanego przez EY Polska i Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) miała miejsce 24 października br. podczas X Kongresu Antyfraudowego w warszawskim Hotelu Polonia Palace. Tradycyjnie analizę problemu nadużyć rozpoczęliśmy od określenia, jak zmieniła się intensywność […]


Generalny Inspektor Informacji Finansowej łagodzi wskazane w komunikacie z 22 sierpnia 2018 roku zasady nawiązywania relacji z klientem, przy braku jego fizycznej obecności. W komunikacie z 18 kwietnia 2019 r. GIIF nawiązał wprost do brzmienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Relacje zdalne nie zawsze będą wymagały wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. Dla podmiotów zobowiązanych do […]


14 maja 2018 Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt nowelizacji europejskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (tzw. V Dyrektywa AML). Głównym założeniem projektu jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej warunków do sprawnej wymiany informacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dla instytucji obowiązanych w Polsce jeszcze nie upłynął termin na dostosowanie się […]


Dziewiątego kwietnia na stronie rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML). Chodzi o whistleblowing. Projekt ten, wspólne z ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku wynika z dostosowania do tzw. IV Dyrektywy AML określającej wymogi, […]


Zgodnie z zapowiedzią, mamy przyjemność przedstawić tegoroczny Raport z badania nadużyć na rynku finansowym. Raport stanowi podsumowanie kolejnej edycji cyklicznych badań, które od wielu lat są prowadzone przez firmę EY wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Podobnie jak w poprzednich latach, za pośrednictwem anonimowej ankiety poprosiliśmy przedstawicieli sektora finansowego o opisanie obserwowanej skali zjawiska nadużyć na […]


24 października br. w Warszawie odbyła się VIII edycja Kongresu Antyfraudowego, organizowanego cyklicznie przez EY oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – KPF. Tematyka Kongresu Antyfraudowego, który na stałe wpisał się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych, dotyczy problemu oszustw na rynku finansowym. VIII edycja Kongresu Antyfraudowego rozpoczęła się wystąpieniem Mariusza Witalisa oraz Marcina Bieszki. […]


Transparency International opublikowała dziś Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index – „CPI”) 2016. Polska, w rankingu 176 krajów świata uplasowała się na równi z Portugalią, zajmując 29 pozycję, z identycznym jak rok temu wynikiem 62 punktów. Ubiegłoroczny ranking obejmował mniej, bo 168 krajów. Transparency International od ponad 20 lat bada zjawiska korupcyjne na świecie, upatrując […]


CBA opublikowało raport dotyczący zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce. „Mapa korupcji” powstała we współpracy CBA z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Prokuraturą Generalną, Policją, ABW, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Służbą Celną i Służbą Więzienną. Dotyczy 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu w Polsce, w roku 2015 zarejestrowano blisko 18 tys. przypadków przestępstw o charakterze korupcyjnym. Połowa […]