Jarosław Grzegorz

Jarosław Grzegorz

Stanowisko: Associate Partner
Jarek jest Associate Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, gdzie odpowiada za zarządzanie zespołami przeprowadzającymi projekty dochodzeniowe, audyty zgodności oraz projekty z zakresu wdrażania systemów zapewniania zgodności („compliance”), jak i doradztwa w sprawach spornych. Jarek posiada kwalifikację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Jest ekspertem Business Center Club (BCC) ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym (m.in. VAT) oraz systemów zapewnienia zgodności („compliance”). Jarek posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie w realizacji audytów procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, analizy i oceny systemów kontroli wewnętrznej, jak również w badaniu sprawozdań finansowych. Był zaangażowany w ponad 90 projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, realizował projekty prowadzone dla spółek notowanych na GPW (w tym z WIG 20) oraz na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Prelegent licznych szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym. Był inicjatorem i koordynatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.

Lista wpisów tego autora

Wczoraj, 17 października br., na stronach rządowego centrum legislacji opublikowana została trzecia wersja projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych datowana na 1 października br. O tym co się zmieniło – krótko poniżej. Rewolucja nadal na horyzoncie Rewolucji między kolejnymi wersjami nie ma, ale rewolucja dla firm nadal pozostaje aktualna. Utrzymane zostały wszystkie kluczowe założenia […]


Przedstawiony pod koniec maja br. przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych istotnie wpłynie na funkcjonowanie firm. Tydzień temu opisaliśmy kluczowe zmiany koncepcji, które mają usuwać zapisy powodujące, że obecnie obowiązujące przepisy nie są skuteczne. Dzisiaj chciałbym skupić się na praktycznych konsekwencjach dla firm. Odpowiedzialność nie tylko za pracowników Zgodnie z proponowanymi […]


25 maja br. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało nowelizację Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma ułatwić ściganie nieuczciwych spółek oraz umożliwić nakładanie znacznie surowszych kar. Ministerstwo przedstawiło projekt nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Zaproponowało w nim szereg zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Nie […]


Wczoraj (23 października br.) Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych razem ze swoim zastępcą, Maciejem Wąsikiem przedstawili założenia nowej ustawy o jawności życia publicznego. Zgodnie z założeniami, głównym celem ustawy jest zwiększenie transparentności oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Niektóre z zapowiadanych zmian zbliżone są do innych wiodących przepisów antykorupcyjnych takich jak: UK […]


Naiwnością byłoby sądzić, że karuzelę podatkową można łatwo i szybko zatrzymać. Jesteśmy świadkami znaczących zmian regulacyjnych, a dyskutowane są kolejne pomysły walki z wyłudzeniami VAT. Postanowiłem przyjrzeć się szczegółom. W swoim poprzednim poście opisywałem nowe narzędzia, które miały trafić w ręce fiskusa. Teraz stały się faktem. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) formalnie zaczął obowiązywać od 1 lipca […]


Wygląda na to, że karuzela podatkowa kreci się coraz szybciej. Urzędy kontroli skarbowej ujawniły w zeszłym roku 360 tys. fikcyjnych faktur o łącznej wartości 81,8 mld zł. Oznacza to skokowy, prawie 2,5-krotny, wzrost w ujęciu wartościowym w stosunku do 2014 roku. Wtedy zidentyfikowano 207 tys. pustych faktur na łączną kwotę 33,7 mld zł. Takie są […]


Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w trakcie konferencji prasowej zatytułowanej „Nadużycia gospodarcze i praktyki korupcyjne palącym problemem w wybranych regionach Polski?” zaprezentowaliśmy wyniki naszego autorskiego badania przeprowadzonego dla trzech regionów: Małopolski, Mazowsza oraz Śląska. W dniach 20-22 kwietnia odbywa się cieszący się dużym zainteresowaniem Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Siódmy rok z rzędu EY jest partnerem tego wydarzenia. […]


Zbliżają się ku końcowi prace UE nad nowymi rozwiązaniami z zakresu walki z nadużyciami na rynku. Prace te dotyczą rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych oraz manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation) oraz nowej dyrektywy w sprawie sankcji kryminalnych za nadużycia rynkowe. Dlaczego potrzebne są nowe regulacje? Konieczność modyfikacji istniejących rozwiązań wynika z […]