Emil Nowak

Emil Nowak

Stanowisko: Doświadczony Analityk
Emil jest Doświadczonym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY oraz Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS). Posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w krajowych oraz międzynarodowych projektach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku administracja oraz absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku ekonomia. Emil zanim dołączył do zespołu, zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w dziale AML Compliance w prywatnym amerykańskim banku inwestycyjnym.

Lista wpisów tego autora

Uchwalona niedawno przez Sejm duża nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza wiele nowości. Wśród przyjętych rozwiązań na szczególną uwagę zasługują te, które zmieniają zasady sankcjonowania i penalizacji przestępstw gospodarczych. W poprzednim wpisie z tego cyklu omówiliśmy niektóre z nich. Dzisiaj omawiamy m.in. przestępstwo fałszowania faktur, które zgodnie z nowelą traktowane będzie jako zbrodnia. Jak już wcześniej wspomniano, […]


Surowiej, częściej, dłużej – tak można podsumować uchwaloną niedawno przez Sejm dużą nowelizację Kodeksu karnego. Zgodnie z deklaracjami projektodawców, zasadniczym celem nowelizacji ma być zbliżenie polskiego Kodeksu karnego do standardów funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej. Wśród przyjętych rozwiązań na szczególną uwagę zasługują te, które zdają się umykać większości opinii publicznej, a które wprowadzają radykalne […]