Elżbieta Frydrych

Elżbieta Frydrych

Stanowisko: Starszy Konsultant
Elżbieta Frydrych była Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Ekonomia. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Zanim dołączyła do Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, zdobyła kilkuletnie doświadczenie w Dziale Audytu Ogólnego EY w Krakowie. Posiada doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Lista wpisów tego autora

W tym roku zaczną obowiązywać przepisy dyrektywy i rozporządzenia reformujące rynek audytorski w Unii Europejskiej. Jakie zmiany niosą nowe regulacje z punktu widzenia nadużyć? Przepisy dyrektywy 2014/56/UE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zaczną obowiązywać od 17 czerwca 2016 roku. W tym samym terminie wchodzą w życie przepisy rozporządzenia nr […]


Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/95/UE od 2017 roku niektóre duże jednostki będą przygotowywały oświadczenie na temat informacji niefinansowych w tym dotyczących przynajmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. A wszystko to, aby zwiększyć spójność i porównywalność informacji niefinansowych ujawnianych na terytorium Unii. Jakie podmioty objęte są nowymi […]


W lutym br. zapytaliśmy 300 aktywnych zawodowo osób, reprezentujących Małopolskę, Mazowsze i Śląsk o kwestie związane ze zjawiskami nadużyć i korupcji w ich firmach. Badania jednoznacznie potwierdziły, że zjawiska te są „palącym problemem”. 14 kwietnia br. w Krakowie zaprezentowaliśmy i omówiliśmy szczegółowe wyniki dotyczące Małopolski. Uczestnikami spotkania była grupa dyrektorów finansowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, […]


Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) otrzymał w 2014 roku ponad 3500 wskazówek od informatorów, najwięcej od czasu, kiedy trzy lata temu program wszedł w życie – jak wynika z opublikowanego 17 listopada raportu „2014 Annual Report on the Dodd-Frank Whistleblower Program”. Przypomnijmy, że amerykańska ustawa Dodda – Franka z 2010 roku dała Komisja […]


18 listopada w Krakowie oraz 20 listopada 2014 roku w Katowicach odbyły się spotkania otwarte organizowane w ramach  współpracy EY FIDS z Małopolskim oraz Śląskim Kołem Regionalnym IIA Polska (Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych) w trakcie których prezentowaliśmy efektywne sposoby wykrywania nadużyć w procesie zakupowym”. Spotkania poprowadzili Jarosław Grzegorz, Menedżer Zespołu FIDS w Warszawie oraz przedstawiciele regionalnych […]