Dung Anh Tran

Dung Anh Tran

Stanowisko: Menedżer
Dung Anh Tran jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe w audytach dochodzeniowych, doradztwie w sprawach spornych, audytach zgodności oraz projektach z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć, jak i w audytach sprawozdań finansowych. Uczestniczył w ponad 50 projektach realizowanych na zlecenie dużych firm z branży metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, produkcyjnej oraz FMCG, w tym globalnych korporacji posiadających rozbudowane regulacje wewnętrzne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). Jest także członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Wolny czas chętnie spędza na grze w squasha i aktywnościach na świeżym powietrzu.

Lista wpisów tego autora

Podmioty będące stronami przejmującymi będą mogły korzystać z możliwości ograniczania odpowiedzialności za przeszłe grzechy przejętych podmiotów. Pod koniec lipca 2018 r. w Waszyngtonie odbyło się IX Światowe Forum na temat przestrzegania przepisów antykorupcyjnych organizowane przez American Conference Institute. Podczas konferencji miał swoje wystąpienie również Zastępca Prokuratora Generalnego Matthew Miner. Ogłosił, że Departament Sprawiedliwości (DOJ) planuje […]


17 kwietnia Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało wyniki dziesiątej edycji globalnego badania nadużyć pracowniczych – Report to the nations. Prezentujemy wybrane wyniki badania i płynące z nich wnioski. Łączna wartość szkody: ponad siedem miliardów dolarów; Informacje od sygnalistów umożliwiły wykrycie ponad 40% zgłoszonych nadużyć; Najczęstszym schematem […]


Jeśli miałbym wskazać jedno słowo, które wzbudza najwięcej emocji w I kwartale 2018 r. to byłoby to słowo sygnalista. Stało się tak głównie za sprawą liczby przepisów, zarówno wdrożonych oraz planowanych jak i tych w trakcie opracowania, które mają na celu uregulowanie kwestii ochrony sygnalistów. Nowe wymogi dotyczące ochrony sygnalistów wynikają miedzy innymi z uchwalonej 1 […]


Firma Symantec opublikowała raport na temat globalnej cyberprzestępczości. Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2017 roku aż 978 milionów użytkowników z 20 państw straciło łącznie ok. 172 miliardy dolarów na skutek globalnej cyberprzestępczości. Dla porównania, PKB polskiej gospodarki w 2016 roku wyniósł ok. 469 miliardów dolarów. Oznacza to, że skala cybercrime w 20 krajach stanowi ponad 1/3 […]


W styczniu, nasz kolega Robert Sroka opublikował w Rzeczypospolitej artykuł na temat raportowania niefinansowego wskazując m.in. wymogi prawne oraz wyzwania i płynące z niego korzyści. Ocenił też poziom prezentowanych danych niefinansowych jako niski. Jest to szczególnie zaskakujące biorąc pod uwagę, że artykuł ukazał się w 2018 roku, podczas gdy nowe prawo weszło w życie w już […]


Rozwój technologii sprawia, że coraz więcej czynności wykonywanych jest przez roboty oraz programy komputerowe, które mogą zastąpić człowieka lub ograniczyć jego zaangażowanie w poszczególne zadania do niezbędnego minimum. W konsekwencji, być może pewnego dnia niektóre zawody będą wykonywane wyłącznie przez sztuczną inteligencję. Czy taki los czeka również zawód audytora? Samochody z funkcją autopilota prawdopodobnie zastąpią […]


W swojej pracy niejednokrotnie się spotykałem z przekonaniem, że nadużycia są często niewidoczne w rachunku zysków i strat i dlatego nie warto się nimi zajmować. Nie można powiązać sprawnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć z pozytywnymi wynikami finansowymi. Niektórzy przedsiębiorcy stawiają na pierwszym miejscu uzyskanie jak najlepszych wyników finansowych. Kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć czy […]


Dobre praktyki to zazwyczaj zestaw niepisanych reguł, zasad postępowania w określonych sytuacjach, przekazywanych sobie przez uczestników wydarzeń. W biznesie stanowią one ważne wskazówki w sytuacjach, których procedury wewnętrzne lub przepisy prawa nie regulują. Dobre praktyki mogą dotyczyć zarówno kwestii współpracy z podmiotami zewnętrznymi jak i sposobu zarządzania czy realizacji procesów biznesowych wewnątrz organizacji. W każdym […]