Bartłomiej Żołnowski

Bartłomiej Żołnowski

Stanowisko: Menedżer
Bartłomiej Żołnowski jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał kwalifikację ACCA. Bartłomiej posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych, audytów zgodności oraz projektów związanych z analizą transakcji gospodarczych, w tym pod kątem wystąpienia ryzyka korupcji. Realizował również projekty po transakcjach fuzji i przejęć na zlecenie inwestorów, weryfikujące ryzyko korupcji oraz innych potencjalnych nadużyć mających na celu poprawę warunków transakcji. Bartłomiej wspierał wiodące firmy z sektora informatycznego, energetycznego, FMCG i farmaceutycznego. Przed dołączeniem do zespołu, zdobył kilkuletnie doświadczenie w Dziale Audytu Ogólnego EY.

Lista wpisów tego autora

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące tematu oszustw w badaniu sprawozdań finansowych. IAASB chce zgromadzić opinie interesariuszy systemu raportowania finansowego na temat tego, czy Międzynarodowe Standardy Badania (IAS) wymagają aktualizacji w tym zakresie. Z jednej strony wskazuje się na księgowych i audytorów jako profesje zagrożone ze względu na […]


ZBB (ang. zero-based budgeting), czyli budżetowanie od podstaw to znane narzędzie managerów i finansistów. Według jego pomysłodawcy, Petera Pyhrr, ZBB najlepiej sprawdza się w trudnych warunkach gospodarczych, wtedy kiedy pojawiają się czynniki, które znacząco zmieniają warunki funkcjonowania organizacji. W sytuacji związanej z pandemią COVID-19, organizacje powinny przyjrzeć się bliżej idei ZBB oraz korzyściom, jakie za […]


Potencjalne spowolnienie gospodarcze naruszy stabilność operacyjną wielu spółek oraz ich zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań umownych. W efekcie, przedsiębiorcy, zarówno mniej, jak i bardziej dotknięci przez COVID-19 w niedalekiej perspektywie zaczną borykać się z problemem nieotrzymania świadczenia – zarówno pieniężnego jak i w formie dostarczania usług czy dóbr. Optymalne byłoby polubowne rozwiązanie nadchodzących sporów, […]


Konkurencyjność Polski jest coraz lepiej oceniana w globalnych rankingach, co znajduje odzwierciedlenie również w ostatnim Global Competitiveness Report opracowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne. Na podstawie analizy kilku dziedzin (w tym m.in. siły instytucji), autorzy raportu określili zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Jeszcze osiem lat temu Polska i Republika Południowej Afryki zajmowały zbliżone […]


Spółki publiczne w Polsce nie raportują informacji niefinansowych lub podają je w bardzo ograniczonym zakresie. 11% przedstawia dane dotyczące przeciwdziałania korupcji, a co piąta spółka ujawnia polityki dotyczące wynagrodzeń i godzin pracy. To główne wnioski z raportu „Analiza ESG spółek w Polsce” przygotowanego przez EY, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firmę GES. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji, […]