Adam Kwiecień

Adam Kwiecień

Stanowisko: Konsultant
Adam Kwiecień był Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączył do zespołu, pracował m.in. w dziale AML jednego z banków. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskiego - również na UW oraz stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie w Walencji (Wydział Prawa). Na studiach aktywnie zajmował się prawami człowieka oraz zwalczaniem dyskryminacji koordynując projekt w organizacji pozarządowej. W wolnym czasie gra w siatkówkę i jeździ na łyżwach.

Lista wpisów tego autora

Próby zachęcenia administracji rządowej, aby częściej wykorzystywała klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. NIK zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości występujących przy ich stosowaniu. Brak jest m.in. odpowiedniego nadzoru nad realizacją umów oraz brak ocen skutków społecznych wywołanych zastosowaniem tych klauzul. Klauzule społeczne to określenie odstępstw od ogólnych zasad dotyczących trybu i procedur […]


7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, w której m.in. przewidziano, że zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli uzyskać wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Ponadto, przepisy wprowadzają ograniczenie geograficzno-demograficzne dla nowych placówek. Rozwiązanie zostało określone mianem „Apteka dla aptekarza”. Koncepcja „Apteki dla aptekarza”, czyli zasada polegająca na tym, że nowe apteki będą […]


Według nowego raportu Transparency International [TI] przejrzystość sprawozdawczości korporacyjnej na rynkach wschodzących pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Raport opisuje praktyki 100 największych międzynarodowych korporacji funkcjonujących na rynkach wschodzących. Stanowi on kolejny etap badania rozpoczętego w 2008 roku. Badanie objęło następujące obszary: Programy antykorupcyjne, Przejrzystość struktury oraz powiązań kapitałowych korporacji oraz Przejrzystość informacji finansowych. Pracownicy Transparency […]


Wypowiedzi i wystąpienia osobistości rządowych wskazują na to, że władze chcą wprowadzić zmiany w ochronie sygnalistów. Na razie nie wiadomo, jaki ona może przybrać kształt. O znacznie ograniczonej ochronie sygnalistów w polskim prawie pisałem wielokrotnie, m.in. tu . Temat poruszany jest również od kilku lat m.in. przez Fundację Batorego , Instytut Spraw Publicznych oraz Rzecznika Praw […]


Trudne do zdefiniowania pojęcie “compliance” jest coraz częściej obecne w Polsce. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, liczne konferencje, kodeksy etyczne obowiązujące w kolejnych podmiotach to tylko wybrane przykłady coraz większej roli compliance. Po artykułach dotyczących compliance i etyki: tu oraz tu w tym wpisie spróbuję krótko wyjaśnić czym jest compliance oraz wskazać kluczowe normy odnoszące się do […]


Niedawno powrócił temat nadużyć w supermarketach. W artykułach publikowanych na wielu stronach internetowych czytamy o tym, że łapówka wręczana pracownikom sieci handlowych może pomagać producentom w rozpoczęciu współpracy, polepszeniu jej warunków czy wprowadzeniu nowych produktów. Pierwsze informacje o wszczęciu dochodzenia przez prokuraturę pojawiły się już w 2011 r. Teraz temat stał się znowu głośny, ponieważ […]


Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja zatytułowana „Tworzenie i stosowanie prawa dotyczącego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w celu przeciwdziałania masowym wyłudzeniom oraz zorganizowanej przestępczości podatkowej”. Konferencja podzielona była na trzy sesje, dotyczące m.in. patologii podatkowych i ich wpływowi na dochody budżetowe, roli prawa karnego i prawa karnego skarbowego […]


14 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Tematem tegorocznego spotkania był wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) na funkcjonowanie biznesu. Trzyczęściowa konferencja podzielona była na pięć paneli tematycznych, które dotyczyły m.in. ochrony praw podmiotów gospodarczych w świetle EKPC, ich występowania, jako „skarżący” w sprawach […]