Ada Kolczyńska

Ada Kolczyńska

Stanowisko: Starszy Konsultant
Ada Kolczyńska jest Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Przed dołączeniem do zespołu zdobywała doświadczenie zawodowe podczas pracy w Dziale Audytu Ogólnego EY w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za badanie sprawozdań finansowych spółek związanych z sektorem nieruchomościowym, mediowym oraz shared service centers, zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także US GAAP. Brała udział w badaniach audytowych zgodnych z wymogami standardów rewizji finansowej określonych przez Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Zyskała także międzynarodowe doświadczenie zawodowe podczas audytu sprawozdań finansowych spółek nieruchomościowych w nowojorskim biurze EY. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Finanse Przedsiębiorstw.

Lista wpisów tego autora

Jesienią 2018 roku rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zadanie przygotowania projektu zmian powierzone zostało Prezesowi UOKiK. Obecnie projekt został przekazany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Proponowane rozwiązania budzą szereg kontrowersji, głównie ze względu na zmiany w ustawie o Ordynacji podatkowej oraz ustawie o Prawie bankowym. Poprzez zmiany w […]


W dniach 18-19 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Forum „Financial Controlling Transformation 2019” organizowane przez EY Academy of Business. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była rola Controlling Business Partnera w dobie cyfrowej transformacji biznesu. Forum miało na celu przybliżenie sposobów sprawnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez rynek w celu wzbogacania i porządkowania danych używanych […]