25 lat etyki biznesu w Polsce – relacja z wydarzenia

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Pod koniec września br. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja prezentująca raport „25 lat etyki biznesu w Polsce”. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, biznesu i organizacji pozarządowych.

Konferencja jak i raport została podzielona na dwa bloki tematyczne dotyczące rozwoju nauki i edukacji w zakresie etyki biznesu oraz dbałości o etykę w firmach. Konferencję otworzyło wystąpienie prof. Wojciecha Gasparskiego, który wskazując na dorobek tytułowych 25 lat etyki biznesu w Polsce,  odniósł się również do obecnych wyzwań i zagrożeń w tym obszarze. W jego ocenie są nimi  powszechny brak zaufania w społeczeństwie do biznesu jak i w innych sferach aktywności oraz internet, który oprócz całego dobrodziejstwa jest również źródłem fałszywych informacji. Wyzwaniem dla etyki biznesu są również big data i sztuczna inteligencja, włączając w to wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do wykrywania zachowań naruszających normy etyczne. Istotną kwestią w wymiarze etycznego prowadzenia biznesu powinna być również troska o wpływ działania na planetę, między innymi w kontekście zmian klimatycznych.

Kolejni prelegenci odnosząc się do rozwoju nauki i edukacji z zakresie etyki biznesu wskazywali na trudne warunki, w których rodziła się w Polsce ta dziedzina. Wynikało to ze zderzenia norm moralnych systemu komunistycznego z agresywną gospodarką wolnorynkową początku lat 90-tych. Wskazano na wagę doboru kadry prowadzącej na uczelniach zajęcia z etyki biznesu oraz konieczny aspekt praktyczny takich zajęć zapewniany dzięki współpracy z biznesem. To przedsiębiorcy najlepiej mogą przedstawić praktyczne wyzwania związane z kwestiami etycznymi w prowadzonym biznesie.

Na deficyty norm etycznych w społeczeństwie wskazano na przykładzie badań socjologicznych. W badaniu dotyczącym postaw konsumentów usług finansowych, nieetyczne zachowania klientów traktowane były przez część respondentów jako przejaw sprytu. Z kolei w badaniu na temat sygnalistów, mniej niż połowa respondentów wypowiadała się z uznaniem o informowaniu przez sygnalistę o nadużyciach na szkodę pracodawcy takich jak tzw. „lewe” zwolnienia lekarskie.

Odnosząc się do praktycznego aspektu dbałości o etykę w firmach podkreślono, że szybkie zmiany nowych technologii wymuszają systematyczny namysł nad kwestiami etycznymi. Odpowiedzią na zagrożenia niesione przez nowe technologie może być tworzenie i popularyzowanie międzynarodowych standardów, przykładowo standardów etycznych dotyczących sztucznej inteligencji opracowanych przez Unię Europejską i OECD.

W dyskusji wskazano na niebezpieczeństwo przypisania w firmie odpowiedzialności za etykę jedynie działowi compliance, kiedy to wszyscy pracownicy powinni być zaangażowani w jej przestrzeganie. Wskazano również na wyzwanie jakim jest motywowanie pracodawców, aby postępowali etycznie oraz fakt, że reputacja nie jest dana firmie raz na zawsze i biznes powinien wykazywać się stała dbałością o kwestie etyczne.

Oprócz wspomnianych powyżej zagadnień raport „25 lat etyki biznesu w Polsce” przygotowany pod redakcją prof. Bolesława Roka i dr Roberta Sroki przez liczne grono przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesowego odnosi się również m.in. do tematyki samoregulacji biznesu, programów etycznych przedsiębiorstw, raportowania niefinansowego, rachunkowości, public relations oraz internetu rzeczy. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>