Archiwum miesięczne: Październik 2020

Według ostatnich doniesień prasowych, Kodeks Spółek Handlowych (dalej KSH) ma przejść znaczącą nowelizację w zakresie przepisów dotyczących koncernów. Jakich zmian można się spodziewać? Projekt zmian w KSH i innych ustawach został opracowany w trakcie prac Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Jednym z zespołów eksperckich tej komisji, tj. zespołem ds. prawa koncernowego, kierował prof. Andrzej Szumański, […]


W październiku 2020 Europol opublikował raport IOCTA 2020 (Internet Organised Crime Threat Assement). IOCTA to raport uwydatniający dynamiczne i wciąż ewoluujące zagrożenia cyberprzestępczością. Z najnowszej edycji raportu wynika m.in. to, że pandemia wzmocniła wszystkie znane wcześniej problemy. Niepewność i masowe przechodzenie na pracę zdalną znacznie ułatwiły cyberprzestępcom zadanie. Raport IOCTA powstał we współpracy z przedstawicielami […]


W ostatnim czasie w prasie pojawiła się znacząca liczba doniesień o rekordowych karach za naruszenia RODO. Jakich działań należy się wystrzegać, aby uniknąć otrzymania podobnej kary? Jak powszechnie wiadomo naruszenia RODO mogą skutkować surowymi karami. Nie każdy ma jednak świadomość, że rozporządzenie określa dwie kategorie naruszeń, zagrożone różną wysokością kary pieniężnej. Katalog naruszeń przepisów rozporządzenia […]


Pandemia COVID-19 zmieniła życie prawie wszystkich, okazuje się, że również działanie zorganizowanych grup przestępczych. Transport Asset Protection Associatio (TAPA) opublikowała raport na temat kradzieży w transporcie ciężarowym w pierwszej połowie 2020 roku. Raport TAPA obejmuje zdarzenia z Europy Bliskiego Wschodu i Afryki. Nie są to pełne dane, bo policje przerwały raportowanie przez nowe zadania związane […]


CBA opublikowało wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania programów compliance w sektorze publicznym. Wytyczne zostały stworzone w efekcie realizacji działania 4.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (dalej RPPK) jest wypełnieniem obowiązku przeciwdziałania korupcji. Jego celem jest wyznaczanie kierunków polityki antykorupcyjnej prowadzonej w Polsce i, w konsekwencji, […]


Jesteśmy uzależnieni od sieci. W dobie COVID-19 jeszcze bardziej niż przedtem. Cierpi na tym nasz dobrostan. Co powinniśmy zrobić my, co powinny zrobić firmy technologiczne żebyśmy mogli korzystać z ich produktów w zdrowszy sposób? O zagrożeniach związanych z siecią rozmawiali prezeska fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz i Kamil Śliwowski, trener i edukator, autor bloga Otwarte Zasoby. Trzeba […]


W erze compliance, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), systemów antykorupcyjnych, programów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innych obowiązków nałożonych na organizacje po to by prowadzenie biznesu było jak najbardziej etyczne, zgodnie z prawem i służące społeczeństwu – łatwo o poczucie wśród kadry zarządzającej, że te same zagadnienia powtarzają się nieustannie i powstają kolejne polityki, których zakres […]