Archiwum miesięczne: Kwiecień 2020

Tygodnik „Polityka” przygotował tekst opisujący największe artystyczne szwindle. To autorski wybór, który przygotowało aż siedmiu dziennikarzy: Bartek Chaciński, Jakub Demiańczuk, Mirosław Pęczak, Piotr Sarzyński, Justyna Sobolewska, Dorota Szwarcman i Janusz Wróblewski. Największe artystyczne szwindle według „Polityki” otwiera szkocki poeta James Macpherson, który ogłosił w drugiej połowie XVIII wieku, że odnalazł epicki poemat z III wieku. […]


Potencjalne spowolnienie gospodarcze naruszy stabilność operacyjną wielu spółek oraz ich zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań umownych. W efekcie, przedsiębiorcy, zarówno mniej, jak i bardziej dotknięci przez COVID-19 w niedalekiej perspektywie zaczną borykać się z problemem nieotrzymania świadczenia – zarówno pieniężnego jak i w formie dostarczania usług czy dóbr. Optymalne byłoby polubowne rozwiązanie nadchodzących sporów, […]


Kiedy konsument, stojący przed półką sklepową dokonuje wyboru między produktami pozornie różniącymi się jedynie marką, na jego decyzję wpływa kilka czynników, takich jak szata graficzna opakowania, usłyszane wcześniej opinie czy renoma producenta. Oprócz wymienionych bodźców, pozostaje czynnik często decydujący – CENA, która może zawierać coś więcej niż faktyczną wartość towaru powiększoną o marżę. Dr. Ricardo […]