13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych EY

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Korupcja i nadużycia gospodarcze są postrzegane w Polsce, jako mniejszy problem niż kilka lat temu, wynika z 13. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych EY. Firmy mają procedury antykorupcyjne, ale często nie są one wykorzystywane. Jednocześni blisko połowa menedżerów przyznała, że jest skłonna dopuścić się korupcji.

Z badania wynika, że praktyki korupcyjne w Polsce są mniej rozpowszechnione niż dwa lata temu. Wtedy na pytanie o korupcję w biznesie „nie dotyczy” odpowiedziało 60% badanych, a „dotyczy” 20%. W tegorocznym badaniu było to odpowiednio 55% i 15%. Wypadamy tu dobrze na tle państw regionu jak i wszystkich respondentów. Dla wyjaśnienia, wyniki nie sumują się do 100% bo zostały pominięte odpowiedzi „nie wiem”. Będzie tak też przy niektórych następnych wynikach gdzie pominięte zostały zaciemniające obraz odpowiedzi. Czasem wynika to z zaokrągleń.

Dobrze wypadamy również przy pytaniu: czy pana/panią poproszono kiedykolwiek o łapówkę w sytuacji biznesowej? „Tak” odpowiedziało tylko 4% a „nie” 94%. Lepiej od nas w tej kategorii wypadła tylko grupa państw rozwiniętych gdzie odpowiedzi kształtowały się na poziomie 3% i 96%. W państwach Europy środkowej i wschodniej (CEE) 8% respondentów odpowiedziało „tak”, a 91% „nie”.

Czy w ostatnich dwóch latach państwa firma odnotowała istotne nadużycie? Na to pytanie „tak” odpowiedziało tylko 2% respondentów z Polski. W państwach CEE odpowiedzi pozytywnych było 10%.

Które z wymienionych działań, o ile w ogóle, państwa zdaniem mogą być uzasadnione, jeżeli pomogą przetrwać firmie spowolnienie gospodarcze? I tak, oferowanie rozrywki dopuszcza 36% badanych, wręczanie upominków 12%, oferowanie pieniędzy 20%, zniekształcenie wyniku finansowego spółki 2%. Co najmniej jedno z powyższych działań dopuszcza 46% badanych w Polsce. Dla państw CEE ten wynik to 45%.

Kolejne pytanie dotyczyło compliance. Mamy politykę antykorupcyjną i kodeks postepowania – „tak” odpowiedziało 67% polskich respondentów (CEE 69%). Kadra kierownicza wyższego szczebla zdecydowanie potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz polityk antykorupcyjnych – 80% (CEE 77%). Naruszenie naszych polityk antykorupcyjnych podlega jasno określonym karom – 69% (CEE 55%). Pracownicy byli karani za naruszanie naszych polityk antykorupcyjnych – 12% (CEE 25%). W tej kategorii Polska wypada naprawdę słabo. Kary są określone, ale niestosowane. Uczestniczyłem/am w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania korupcji – 46% (CEE 31%). Posiadamy osobny kanał komunikacji dla sygnalistów – 30% (CEE 37%).

Cyberprzestępczość jest w Polsce postrzegana, jako poważne zagrożenie. Jako bardzo duże ryzyko dla firmy określiło ją 26% respondentów a 34% jako umiarkowanie wysokie. Tego zagrożenia najbardziej boją się respondenci właśnie w Polsce. W krajach CEE za bardzo duże niebezpieczeństwo uznało je 13% pytanych a za umiarkowanie duże 32%. Dla wszystkich respondentów te wartości wynoszą 19 i 30%.

Badanie było przeprowadzane między listopadem 2013 a lutym 2014 roku. Ankieterzy przeprowadzili łącznie 2719 rozmów z menedżerami 59 państw oraz regionów. W Polsce przeprowadzono 50 rozmów.

Wszystkie wyniki badania można zobaczyć tutaj.

 


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>