W Wielkiej Brytanii nastąpiła kulminacja przestępstw, w których kradzież tożsamości ma kluczowe znaczenie – informuje CIFAS, wiodąca brytyjska organizacja podejmująca działania ukierunkowane na zapobieganie oszustwom finansowym. Podpowiadamy, jak nie zostać ofiarą tego przestępstwa. W pierwszym półroczu 2017 roku w Wielkiej Brytanii odnotowano prawie 90 tysięcy przypadków kradzieży tożsamości, co stanowi wzrost o 5% względem analogicznego […]


„Azerbejdżańska pralnia” to kolejny ujawniony przez OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) zaawansowany mechanizm prania pieniędzy. Nowa afera wyszła na jaw krótko po ucichnięciu poprzedniej, związanej z globalną (rosyjską) pralnią. Jej wartość szacowano na 20 miliardów dolarów. Nazwa schematu „azerbejdżańska pralnia” pochodzi od źródła pochodzenia pieniędzy. Śledztwo dziennikarskie powiązało je z rządzącymi elitami Azerbejdżanu. […]


Fundacja Batorego wydała publikację, w której podsumowała obserwacje organizacji obywatelskich, analizujących proces obsadzania wysokich stanowisk publicznych. Wnioski z dziesięcioletniego monitoringu nie są optymistyczne. Procesy wyboru i nominacji są pospieszne, a kryteria dla kandydatów ogólne. Wiedza o kandydatach jest bardzo ograniczona i nie jest poszerzana na posiedzeniach sejmowych komisji, których opinia jest traktowana jako formalność. Obywatele […]


W zeszły czwartek odbyła się VIII edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance.  Głównym tematem forum były aktualne trendy rozwojowe i wyzwania dla compliance oficerów. Podczas dyskusji wypowiadali się m.in. przedstawiciele środowisk akademickich, instytucji pozarządowych, kancelarii prawnych, a także reprezentanci świata biznesu. Partnerem forum po raz kolejny była firma EY. Temat „Compliance X.0 czyli jak efektywnie wykorzystać narzędzia […]


Nie ulega wątpliwości, że profile ryzyka młodego, pełnego zapału pracownika rozpoczynającego karierę zawodową oraz jego doświadczonego kolegi, który przez ostatnie kilkanaście lat wspinał się wytrwale na kolejne szczeble organizacji znacząco różnią się od siebie. Autorzy Raportu do narodów edycja 2016 globalna ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) poddali bardziej szczegółowej analizie profile różnych sprawców nadużyć. […]


Dane posiadane przez banki są często niezbędne w walce z przestępczością gospodarczą, czyli tzw. białymi kołnierzykami. Wytyczne Prokuratury Krajowej wprowadzają procedury, które mają na celu przyspieszenie postepowania organów ścigania. W świetle przepisów Prawa bankowego, banki są obowiązane do zachowania tajemnicy i nieujawniania danych klientów. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny. W przypadkach wskazanych w ustawie, […]


Prawidłowe funkcjonowanie usług bankowych wpływa nie tylko na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ale również na militarne i polityczne aspekty funkcjonowania państwa. W uchwalonej w 2016 roku unijnej dyrektywie NIS (Directive on security of network and information systems), bankowość została zaliczona do grupy usług kluczowych. Jak w Polsce wygląda nadzór nad sektorem bankowym pod względem narażania na […]


Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również z odpowiedzialnością. Za podejmowane decyzje może on ponieść zarówno konsekwencje cywilnoprawne z tytułu ewentualnych odszkodowań, jak i konsekwencje karne z tytułu czynności oraz zaniedbań określonych w licznych aktach prawnych. Przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządu wykraczają poza zapisy zawarte w Kodeksie […]