W połowie maja miał miejsce jeden z największych globalnych ataków hakerskich w historii. WannaCry, czyli złośliwy program typu ransomware skierowany do użytkowników systemu Windows, sparaliżował wiele sieci komputerowych na całym świecie. Kto najbardziej odczuł jego skutki i jak możemy się chronić przed kolejnymi atakami tego typu? Atak WannaCry może się rozpocząć na dwa sposoby: w […]


Z początkiem 2018 roku wejdzie w życie możliwość dobrowolnego stosowania nowego rozwiązania podatkowego, jakim jest podzielona płatność (tzw. split payment) podatku od towarów i usług. Według szacunków resortu finansów, dzięki nowemu mechanizmowi w ciągu 10 lat w budżecie państwa przybędzie około 82 miliardów złotych. Docelowo rozwiązanie ma być obligatoryjne. Mechanizm podzielonej płatności jest jednym z […]


Próby zachęcenia administracji rządowej, aby częściej wykorzystywała klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. NIK zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości występujących przy ich stosowaniu. Brak jest m.in. odpowiedniego nadzoru nad realizacją umów oraz brak ocen skutków społecznych wywołanych zastosowaniem tych klauzul. Klauzule społeczne to określenie odstępstw od ogólnych zasad dotyczących trybu i procedur […]


Polisolokaty po raz pierwszy zostały ocenione przez sąd, który prawie w całości uznał argumenty występujących z pozwem zbiorowym klientów. Firma ma zwrócić 165 klientom ponad 2,5 miliona złotych z odsetkami. Wyrok nie jest prawomocny. Polisolokaty to inaczej polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sprzedawane były jako rodzaj ubezpieczenia na życie. Rzecznik Ubezpieczonych pierwsze skargi […]


Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, przyniosła szereg zmian rzutujących na działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie nadużyć i oszustw podatkowych. Według informacji udzielonych przez resort finansów, przez niespełna cztery miesiące obowiązywania nowelizacji fiskus wykreślił już ponad 39 tysięcy firm z rejestru podatników VAT. Zgodnie […]


Prawa człowieka muszą być przestrzegane w firmach. Tymczasem wiele z nich nie wie, co się dzieje w tej dziedzinie na ich podwórku. Ta niewiedza i ewentualne łamanie prawa mogą być kosztowne. Brytyjski Instytut Prawa Międzynarodowego (BIICL), we współpracy z kancelarią prawną Norton Rose Fulbright, przeprowadził badanie na temat przestrzegania praw człowieka przez przedsiębiorców. Od czerwca […]


Na początku kwietnia, Przewodniczący KNF skierował do Ministra Rozwoju i Finansów projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie uprawnień regulatora i sprawniejsze przeciwdziałanie nadużyciom ze strony nieuprawnionych podmiotów świadczących usługi finansowe poprzez platformy internetowe. Projekt skupia się przede wszystkim na zagrożeniach obecnych na rynku FOREX i ochronie tzw. […]


W połowie kwietnia rządowa agencja SPRING ogłosiła przyjęcie w Singapurze normy SS ISO 37001. To już druga w tym miesiącu publikacja krajowej wersji nowego standardu antykorupcyjnego. Agencja SPRING działa z ramienia Ministerstwa Handlu i Przemysłu, a jej głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju firm z Singapuru oraz budowanie zaufania do produktów i usług oferowanych przez rodzimą […]