Weź udział w bezpłatnym webcaście i dowiedz się, kto skorzysta ze stawki CIT 15 proc.? Termin: 2 sierpnia 2016 (wtorek), godz. 10:00-11.30. Obecnie w polskim parlamencie trwają prace nad projektem nowych przepisów w zakresie podatku CIT. Najważniejszą zmianą ma być wprowadzenie niższej stawki 15% CIT dla firm rozpoczynających działalność oraz tzw. małych podatników. Obok funkcjonującej […]


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy (z dnia 1 lipca 2016 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Pakiet proponowanych zmian autorstwa Ministra Rozwoju ma na celu poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Poniżej przedstawiamy pokrótce zaproponowane zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, […]


W dniu 22 lipca br. Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu czym zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która obecnie oczekiwać będzie na decyzję Prezydenta RP. Celem procedowanego pakietu rozwiązań było przede wszystkim zwiększenie kontroli nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, wprowadzenie większej przejrzystości na rynkach paliw i […]


Wyrok dotyczy spółki, która w swojej działalności wykorzystuje samochody nabyte przed 1 kwietnia 2014 r., których wartość początkowa przekraczała 15 tys. złotych. Nabywając w/w pojazdy dokonano odliczenia 60% VAT, który wynikał z otrzymanych faktur co było podyktowane obowiązującymi w momencie zakupu przepisami. Wnioskodawca dokonał sprzedaży części pojazdów i planował dalszą sprzedaż pozostałych – co w […]


Cash pooling jest systemem umożliwiającym użytkownikom optymalizację kosztów związanych z zarządzaniem płynnością finansową w grupie kapitałowej. Korzystanie ze środków zgromadzonych na wspólnym rachunku, który koncentruje środki pochodzące z jednostkowych sald rachunków poszczególnych uczestników, pozwala minimalizować koszty kredytowania działalności. Na gruncie podatkowym cash pooling pozostaje jednak kwestią problematyczną, rodzącą po stronie podatników szereg wątpliwości w kwestiach: […]


Tylko do końca lipca trwa okienko transferowe, umożliwiające decyzję o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE. W tym kontekście warto rozważyć „za” oraz „przeciw” gromadzeniu składek w OFE. Wybrać OFE czy pozostać w ZUS? Czasu na podjęcie decyzji zostało coraz mniej. Trwające okienko transferowe potrwa tylko do końca lipca 2016 r. Przed Polakami trudna decyzja […]