1 grudnia 2016 roku ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej została podpisana przez prezydenta. Jej przepisy zaczną obowiązywać 1 marca 2017 roku. KAS zgodnie z projektem stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. […]


Zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe oraz rewolucja technologiczna stawia przed firmami całkowicie nowe wyzwania i obowiązki. Jednym z takich przykładów jest konieczność generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, która od stycznia 2017 roku zacznie obowiązywać kolejne polskie przedsiębiorstwa. W przeprowadzonym przez nas badaniu okazało się, że 58 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działania polegające na zbieraniu większej ilości informacji […]


Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję podwyższonej kwoty wolnej od podatku. Ma zacząć obowiązywać od 2017 roku i wynosić 6600 złotych. Zgodnie z planami ministerstwa 21 mln podatników ma nie odczuć zmiany. W obecnej chwili kwota wolna od podatku wynosi 3091 złotych. Obowiązuje wszystkich podatników, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych. W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny w […]


Wykonywanie czynności polegających na zapewnieniu możliwości odpłatnego kojarzenia użytkowników serwisu internetowego, po to aby zawarli transakcję kupna/sprzedaży jednostek walut kryptograficznych jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z […]


W dniu dzisiejszym (23 listopada 2016 r.) Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 listopada br. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Ustawa określa pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej, w szczególności poprzez ulgi podatkowe, ustabilizowanie finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwienia proceduralne. Wszystkie te udogodnienia mają w […]


Zapłata wynagrodzenia na rzecz nierezydenta z tytułu wynajmu samochodów powoduje obowiązek poboru podatku u źródła w Polsce. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z dnia 5 września 2016 r. (IBPB-1-3/4510-604/16-1/MO). Oddział spółki prawa szwajcarskiego w formie polskiej spółki akcyjnej (wnioskodawca) został utworzony do prowadzenia działalności na terenie Polski. W ramach działalności, pracownicy […]