Nieprawidłowo wystawione zbiorcze uproszczone faktury korygujące nie stanowią podstawy do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z udzieleniem rabatów posprzedażowych. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 24 maja 2016 r. (IPPP3/4512-197/16-2/KT). Wnioskodawca – czynny podatnik VAT prowadzi działalność, w zakresie sprzedaży, wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek. Dodatkowo  […]


EY oraz Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zapraszają na jedyną tak przekrojową konferencję poświęconą przełomowym zmianom w przepisach o delegowaniu pracowników. Data i miejsce: 14 września 2016 r., 10:00 – 15:00 (rejestracja od 9:30) Stadion PGE Narodowy, Al. Poniatowskiego 1, Warszawa Podczas konferencji w sposób kompleksowy poinformujemy o nowych obowiązkach nałożonych na pracodawców […]


Katalog polskich podatków z dniem 1 stycznia 2017 roku ulegnie rozszerzeniu. W dniu 30 lipca b. r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji dla podmiotów funkcjonujących na rynku stoczniowym. Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych ustala preferencyjne zasady opodatkowania dla przedsiębiorstw z branży okrętowej i branż komplementarnych. Oprócz […]


Zgodnie z opublikowanym dzisiaj projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r., planowane jest przedłużenie terminu na przekazywanie struktur ewidencji zakupu i sprzedaży Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do 31 stycznia 2017 r. dla wybranej grupy podmiotów. W projekcie rozporządzenia z wydłużonego terminu na przekazywanie struktur JPK będą mogły skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego […]


Nie milkną echa wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona na celu zapobiegać tworzeniu oraz wykorzystywaniu sztucznych konstrukcji prawnych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. Ministerstwo Finansów opublikowało dane, które uzasadniają cel wprowadzenia klauzuli antyabuzywnej. Wg nich: •    w latach 2008-2015 gospodarka w Polsce wzrosła o 39,16%, natomiast wpływy […]


Polskie przepisy podatkowe szeroko definiują przychody opodatkowane ze stosunku pracy i zawierają niewiele zwolnień przedmiotowych. Jednak od kilku miesięcy, po pozytywnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie świadczeń (sygn. akt K 7/13), obserwujemy zwrot w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów i ZUSu oraz wyrokach sądów administracyjnych. Organy podatkowe i ZUS zmieniły […]